.comment-link {margin-left:.6em;}

Desert Adventure

. . . stories of adventures (and mis-adventures) in the land of the deserts . . .

Name:
Location: Dubai, United Arab Emirates

a daughter, a sister, a mother, a friend ...

Saturday, October 15, 2005


ayan, natagpuan ko ulit itong first site ko pero ewan ko di ko na alam password ko eh! "feeling pretty" na naman si ako!!... i was trying to attach these photos sa new site ko pero this one came out . . pero sige lang ... malalaman o rin kung ano at paano itong mga ito... ipagpatawad na lang po muna ang aking "katalinuhan" sa makabagong makinarya at teknolohiya... Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home