.comment-link {margin-left:.6em;}

Desert Adventure

. . . stories of adventures (and mis-adventures) in the land of the deserts . . .

Name:
Location: Dubai, United Arab Emirates

a daughter, a sister, a mother, a friend ...

Monday, November 14, 2005


uncle ner's jeep driven by aris... 'runong na siya!! Posted by Picasa

2 Comments:

Blogger Marie said...

parang ang sarap namang experience niyan kaya lang di ba nakakahilo tsaka parang ang init?

7:28 PM  
Blogger aleth said...

sarap talaga! di naman nakakahilo at lalong di na mainit! naka sweaters and all nga kami kasi ang ginaw lalo na noong gabi! brrr... di ko lang matiyempuhan kunan ng pic yung may buhanging lumilipad-lipad eh! next time... :)

1:13 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home