.comment-link {margin-left:.6em;}

Desert Adventure

. . . stories of adventures (and mis-adventures) in the land of the deserts . . .

Name:
Location: Dubai, United Arab Emirates

a daughter, a sister, a mother, a friend ...

Monday, June 30, 2014

Kita-kitz 2014

June 28th 2014....nagkita na naman kami ng mga amigas ko!  ang saya-saya ng pakiramdam - to see your loving friends after so many months  :D  we had a great time together kahit pa kulang sa oras ang kwentuhan .. tawanan, kainan ... hindi magtapos-tapos ang kwentuhan ... hopefully , we will see each other next year and hopefully too ang mabuo kaming lahat... ako, susan-liit, susan-laki, tess, julie at si baby...

here in the photo kami lang apat .. inggitin ba daw ang mga wala!  hehehe

thank you  amigas.. sa oras .. at sa food at pasalubongs na rin  :D   miss you na ....

2 Comments:

Blogger suraj chandra said...

i like the way what you did, you have very good blog and you done very good job evening desert safari dubai

6:37 PM  
Blogger Dubai Dames said...

arab escort in dubai //
cheap escort in dubai //
cheap call girls in dubai //

4:40 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home